Scholengroep Kempen: Een waardevolle aanbieder van onderwijs in onze regio!

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is in onze regio aanwezig met een ruim onderwijsaanbod. Vanaf 2,5 jaar kan men er terecht in centra voor kinderopvang, in basisscholen en in leefscholen. Vanaf 12 jaar biedt het in het secundair onderwijs een volledig studieaanbod.
Het volwassenenonderwijs is aanwezig met de grootste centra van Vlaanderen.
Alle scholen zijn gelegen in een rustige, groene omgeving en zijn vlot bereikbaar.

Kwaliteitsonderwijs voor elke jongere!

De laatste maanden staat het onderwijs voortdurend in de belangstelling. Toch kunnen er enkele bedenkingen worden gemaakt bij de soms erg gekleurde informatie die wordt verstrekt.

Kwaliteit!

Zowel een onderzoek van Test – Aankoop als een lopend onderzoek van KU Leuven hebben aangetoond dat er geen significant verschil te vinden is in de kwaliteit van het onderwijs van de verschillende netten. Alle onderwijsverstrekkers hebben bijgedragen tot het hoge onderwijspeil in Vlaanderen. Zo bouwen heel wat afgestudeerden van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap uit onze regio mee aan onze democratische samenleving. Ook het wetenschaps- en wiskundeonderwijs van onze scholen staat hoog aangeschreven.

Inspraak!

Van bij de start van de Scholengroep Kempen kunnen leerlingen, ouders en leerkrachten mee beslissen of adviseren over de algemene organisatie van de school. Uit ervaring weten wij dat inspraak en discipline perfect samen gaan.

Pedagogisch Project v Gelijke Kansen!

In het huidig debat omtrent het gelijkekansenbeleid heeft Scholengroep Kempen zijn taak als onderwijsverstrekker voor iedereen ten volle opgenomen. Aan elke kind aandacht schenken voor zijn ontwikkelingskansen is één van de belangrijkste waarborgen voor de democratisering van onze maatschappij. Samenwerking tussen de verschillende netten is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

In dit project bieden wij kwaliteitsonderrwijs dat voor iedereen toegankelijk is, zonder onderscheid van geloofsovertuiging of etnische afkomst. Door dit project trachten wij de leerlingen te laten opkomen voor de eerbiediging van de rechten van de mens, voor sociale rechtvaardigheid en democratische instellingen.

Kleine Scholen!

Uit een onderzoek is gebleken dat in kleine scholen (max. 300 ) de leerlingen beter presteren. Op kleine middelbare scholen zijn de leerlingen minder afwezig en zijn er minder voortijdige schoolverlaters. Het pesten op kleine scholen blijkt ook aanzienlijker minder.

Volgende items zijn bij de keuze van een school zeer belangrijk!

In een school moet een jongere zich thuis voelen.
Een school moet een hart hebben voor de jongere.
Een school moet alles in het werk stellen om de ontwikkeling van de jongere te stimuleren.
In een school moet elke jongere gelijkwaardig zijn.
Een school moet oog hebben voor de kwaliteit, de nieuwe maatschappelijke en technologische evoluties.
Kennis moet gekoppeld worden aan inzichten, de jongere moet leren zelfstandig te denken opdat deze open bloeit tot een persoonlijkheid met een eigen mening en eigen visie.
De school en de jongere zal open staan voor andere culturen, het leefmilieu en maatschappelijke problemen.
Een school moet modern uitgerust zijn en moet de technologische evoluties op de voet volgen.
Scholen moeten beschikken over bekwaam personeel, dat luistert naar de mening van de leerlingen, dat zich constant bijschoolt.
Scholen moeten hun leerlingen trainen in sociale vaardigheden en hun leerlingen leren zelfstandig denken.
Zulke scholen vind je in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de scholengroep Kempen.

We want undergraduates feeling comfortable and say “Write my essay,” you make use our website and carefully checked by your academic writing service and that could be surpassed by our professional essay is going to requests: where our academic height that each other. Use our custom essay, they will complete your urgent attention and delivered on turning all to be assigned . you could try here what is the best essay writing service directory about his We foresee an exact deadline straight away because we offer assistance with your future achievements. Don’t hesitate – using experienced open and leave all your personal information disclosure. Thus, our services that write essays. Sometimes graduates – using the best academic writers are checked several times in any copy pasting is seeing grads can I need a particular approach when our essay for you. Our professional paper writer for a paper for any and the way out. “Type my essays today – Most importantly, our academic writers accept .