In de scholengroep wordt het bestuur waargenomen door een Raad Van Bestuur. Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, het materieel en financieel beleid voor alle scholen en het CLB van de scholengroep Kempen.

Lidmaatschap van de raad van bestuur is niet verenigbaar met lidmaatschap van een schoolraad en kan ook niet voor personeelsleden met uitzondering van de algemeen directeur.

 

Samenstelling van de raad van bestuur:

Rechtstreeks verkozen leden:

Marc Ruelens
An Laenen
Jean Vallers
Bartel Van de Walle
Jef Vandekerckhove
Dirk Wilms

 

Gecoöpteerde leden uit de sociale en economische milieus:

Rik Aerts
Griet De Ceuster
Jef Mertens