Het Bestuur van de Scholengroep Kempen

Raad van bestuur
De Algemeen Directeur
Het College van directeurs
Het Coördinatiecomité
De Schoolraad, het lokale niveau
De Vlaamse Gemeenschap, het centrale niveau

Picture of the world big hyperlink and of life, as the joblike lament of a man.